Društvo diabetikov tipa 1 Slovenije ali krajše Društvo »HbA1c« že 10 let združuje diabetike tipa 1, njihove družine in prijatelje iz celotne Slovenije ter druge podpornike. Skupina nekaj deset »sladkorčkov« izpred desetih let se je do danes razširila v pisano druščino mladih in manj mladih, predvsem pa vedrih, aktivnih in tovariško povezanih ljudi, ki sledimo in udejanjamo vizijo društva: "Naredi nekaj zase".

"Naredi nekaj zase"

K ideji o društvu, ki bi povezovala predvsem diabetike tipa 1, so vodila razmišljanja in ugotovitve, da smo med seboj slabo povezani, da imamo določene in drugačne interese, poglede in potrebe, ki jih v sicer dobro organizirani mreži društev diabetikov ali individualno nismo mogli udejanjati in izražati. Društvo Hba1c je bilo ustanovljeno z geslom "Naredi nekaj zase"- vključiti našo sladkost tudi na tistih področjih življenja, ki jo v vsakdanjem življenju  morda ne bi. Tako že 10 let sledimo in udejanjamo vizijo, da diabetiki tipa 1 živijo kakovostno in polno življenje s čim manj omejitvami, ki bi jih predstavljala bolezen. Zavedamo se in dokazujemo, da lahko vsak posameznik s primerno usposobljenostjo in voljo doseže zdravo stanje.

Začetki društva…

Motiv društva na njegovem začetku je bil spodbuditi diabetike k športnem druženju, s tem da letno pripravi športno-izobraževalni vikend. Ta je bil namenjen pripravi in udejanjanju športne vadbe, spoznavanju naravnih lepot Slovenije, poleg tega pa je vključeval še predavanja o novostih, povezanih z vodenjem diabetesa, preprečevanju zapletov in drugo. Hkrati je bil takšen športni vikend namenjen tudi izmenjavi izkušenj diabetikov pri vodenju bolezni, pogovorom in opogumljanju sovrstnikov in na novo obolelih k sprejetju diabetesa in učenju novih pravil za čim boljše življenje z boleznijo. Seveda pa je bilo vsakršno druženje tudi zabavno in veselo, kar je še okrepilo medsebojne vezi in dodatno privabljalo k udeležbi na dogodkih.

Poleg športnih udejstvovanj smo se že od vsega začetka zavzemali tudi za informiranje in lažji dostop do najnovejših in preverjenih medicinskih pripomočkov, ki jih potrebuje vsak diabetik. V letu 2003 smo tako izvedli tudi akcijo v podporo inzulinski črpalki, vseskozi pa svoje člane seznanjamo tudi z drugimi novostmi in izobražujemo za samostojno in odgovorno vodenje bolezni.

Lista naših članov je začela nastajati na podlagi prvega neuradnega snidenja septembra 2002. Takrat je bilo prisotnih približno 25 diabetikov, med katerimi so prevladovali diabetiki tip 1. Glas o združevanju in povezovanju se je hitro širil med prijatelji in znanci, tako je številčnost naše zasedbe vztrajno naraščala. Po formalni registraciji društva smo v letu  2003 že postali enakovredni partner za uresničevanje ''sladkih'' ciljev v slovenskem  prostoru.  In to pripadnsot delimo še danes!

Vrednote društva

Verjamemo, da druženje prijetnega s koristnim prinaša najboljše rezultate, zato so naše aktivnosti vedno kombinacija družabnih, športnih in izobraževalnih vsebin. Verjamemo tudi, da smo skupaj močnejši, da smo lahko eden drugemu najboljša spodbuda. Solidarnost med člani predstavlja vrednoto, ki jo visoko cenimo in negujemo. Poudarjamo neprecenljivost medgeneracijskega povezovanja in družbene raznolikosti, zato smo posebej ponosni na to, da smo v društvu člani različnih starosti, poklicev, družbenih okolij, interesov. Pomembno je, da so v društvo poleg diabetikov tipa 1 vključeni tudi njihovi družinski člani, prijatelji, podporniki.  

Program in aktivnosti društva

Skozi preteklo obdobje smo postavili okvirna programska izhodišča našega delovanja: vsako leto tako organiziramo dva vikenda za izobraževanje, druženje in rekreacijo, nekaj družabnih dogodkov (izleti, piknik, novoletno srečanje, občni zbor), pripravljamo pohode, športne aktivnosti na vodi, kolesarske izlete… Društvo se redno udeležuje tudi množičnih športnih prireditev: pohodov, kolesarskih in tekaških maratonov.

S svojimi aktivnostmi skrbimo za izobraževanje, informiranje in usposabljanje za čim uspešnejše in lažje vodenje bolezni  ter  usklajevanje z  osebnimi, poklicnimi in drugimi situacijami in izzivi. Promoviramo in udejanjamo zdrav in aktiven način življenja, spodbujamo k rekreaciji in športnim aktivnostim za vse. Na dogodkih se spoznavamo, sklepamo nova poznanstva in prijateljstva, izmenjujemo informacije in izkušnje, kar je za vsakega posameznika in skupino neprecenljivo. Poleg tega s svojimi aktivnostmi ozaveščamo širšo javnost o diabetesu tipa 1, zastopamo pravice in interese ter se aktivno vključujemo v večstransko komunikacijo, izmenjavo znanj, informacij in izkušenj med obolelimi in strokovno javnostjo.

Ker smo vseslovensko društvo, svoje aktivnosti organiziramo na različnih krajih po Sloveniji. Trudimo se, da v svoj program uvrstimo čim bolj raznolike aktivnosti in takšne, ki jih kot posamezniki mnogi ne bi preizkusili.

Pri načrtovanju in izvedbi zastavljenih programov in projektov sledimo ideji, da so vsebinsko aktualni in kakovostni. Velik dosežek v preteklosti je bil v ozaveščanju in informiranju članov o možnostih vodenja bolezni z inzulinsko črpalko, ki je številnim omogočila aktivnejše in bolj kakovostno življenje. Vseskozi člane osveščamo tudi o pomenu aktivnega in odgovornega vodenja svoje bolezni in življenja: pomembno je, da se zavedamo svojih pravic in potreb, pa tudi svojega prispevka in odgovornosti. Zavedamo se, da je za dobro urejenost sladkorne bolezni, poleg sodelovanja sladkornega bolnika in diabetologa, potrebno skrbeti za redne meritve krvnega sladkorja, za uravnoteženo prehrano in redno telesno aktivnost. Kvaliteta življenja sladkornega bolnika je odvisna od vsakega posameznika, saj lahko za svoje zdravje in počutje sami naredimo največ.

Društvo so doslej vodili trije predsedniki: Boštjan Korošec, Roman Tajnšek in Eva Bolčič, ki je tudi trenutna predsednica. Ustanovni skupini desetih članov se je v desetih letih pridružilo približno 230 članov iz cele Slovenije.

Zakaj sem se pridružil društvu, zakaj sem rad član (misli in vtisi naših članov)

»Rada sem članica, ker sem v društvu lahko to, kar sem, se spotoma še kaj naučim in se družim z dobrimi ljudmi…«
»Iskal sem vsebino in jo našel pri društvu HbA1c. Dejavnosti društva so me spodbudile, da sem premagal strah pred rekreacijo in tako mi je uspelo preteči maraton…«
»Ker združuje in povezuje osebe, ki imajo enake težave...«
»Sama nisem diabetik, sem se pa društvu pridružila na povabilo prijateljice. Rada se udeležujem dogodkov, ker so vsi dobre volje, prijazni in tovariški, vedno kaj novega izvem…«
»Da se srečam s podobnimi ljudmi…«

Pogled naprej

Smo eno manjših in mlajših društev diabetikov v Sloveniji. V prvih desetih letih smo vztrajno rasli, izboljševali naše programe in aktivnosti ter utrjevali našo prisotnost. Naš cilj je v svoje vrste vključiti čim več diabetikov tipa 1 in razširiti krog aktivnih članov društva ter povečevati število udeležencev na posameznih aktivnostih. 

Nadaljevali bomo z aktivnostmi in programi za promocijo in spodbujanje zdravega in aktivnega življenja. V sedanjih razmerah pa se vse bolj izraža tudi dragocenost naše medsebojne povezanosti in sodelovanja, solidarnosti in tovarištva. S skupnim delovanjem si lahko zelo hitro in učinkovito pomagamo z medsebojnimi nasveti, izkušnjami in pomočjo.

Še naprej pa se bomo trudili tudi za boljšo prepoznavnost in vključenost društva v širši laični in strokovni javnosti.

Dodatne informacije