OSEBNI ZDRAVSTVENI KARTON – Kaj je to? Zakaj je pomemben? (Prispevek sponzorja)

Osebni zdravstveni karton je po definiciji varen prostor, specializiran program oziroma aplikacija, s pomočjo katere

si posameznik shranjuje oziroma ureja svoje zdravstvene podatke, kot so jemanje zdravil, izvidi, meritve (krvni tlak, krvni sladkor,...) in drugo. V praksi pa pomeni osebni karton še veliko več.

Ključno pri osebnem kartonu je, da si karton vodi vsak posameznik sam. Izkušnje kažejo, da ljudje, ki vodijo svoj osebni zdravstveni karton, dejansko spremenijo svoje obnašanje. Bolje skrbijo za svoje zdravje, manj kadijo, so bolj telesno dejavni, pazijo na pravilno prehrano, bolj sledijo navodilom za pravilno jemanje zdravil ter drugim ukrepom. Koncept osebnega kartona je v Sloveniji novost. Verjetno je razlog v tem, da do sedaj programskih možnosti, ki bi omogočale izvedbo osebnega kartona, sploh ni bilo na voljo. V tujini, v Združenih državah Amerike na primer, pa je zavest o osebnem kartonu in o tem, da ima vsak posameznik dober pregled in razumevanje nad svojim zdravstvenim stanjem, že zelo prisotna.

V čem je razlika med osebnim zdravstvenim kartonom in zdravstveno kartoteko v zdravstveni ustanovi?

V kartoteko v zdravstvenem domu ali bolnišnici podatke vnaša zdravstveno osebje. Ti podatki so navadno omejeni na posamezno zdravljenje oziroma obravnavo v posamezni ustanovi. Osebni zdravstveni karton pa združuje vse te podatke in lahko vključuje tudi podatke iz življenja posameznika, ki so pomembni za njegovo zdravje (npr. prehrana, dnevniki meritev, gibanje), se pravi pomembne informacije o življenjskem slogu. Uporaba zdravstvene kartoteke je omejena na neko zdravstveno ustanovo oz. določen zdravstveni sistem. Osebni zdravstveni karton pa je vezan na posameznika, ne glede na to, katero zdravstveno ustanovo obiskuje oziroma zdravstveni sistem uporablja. Tako ima vedno pri sebi vse svoje zdravstvene podatke, in to v primerni in hitro berljivi obliki. Osebni zdravstveni karton je prilagojen laiku, ki v osnovi nima medicinskega znanja. Vključene informacije pa so pomembne tudi za zdravnika.

Kaj pa zdravstvena kartica?

Veliko ljudi si napačno predstavlja, da nek osebni karton že nekje imajo, da že obstaja, da so ti podatki že na npr. zdravstveni kartici. Vendar to ne drži. Zdravstveno kartico pri nas izdaja Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) in je torej narejena predvsem za namene in potrebe plačnika zdravstvenih storitev, tako da ima le-ta boljši pregled nad izvedenimi storitvami in svojimi izdatki. Na zdravstveni kartici so tako poleg administrativnih podatkov o zavarovanju naložene zgolj okrnjene informacije o predpisanih zdravilih in to zgolj tistih predpisanih zdravilih, ki se krijejo iz zdravstvenega zavarovanja (torej zdravila, ki ste jih dobili na t.i. zeleni recept). Če ste kadarkoli bili pri zasebnem zdravniku oziroma na samoplačniškem pregledu in so vam tam svetovali zdravila, le-tega podatka na primer na vaši kartici ni. Prav tako tam ni podatka o zdravilih, ki ste jih dobili brez recepta v lekarni, manjkajo tudi prehranski dodatki/dopolnila, ki jih jemljete, kar vse lahko vpliva na zdravstveno stanje. Kartica prav tako ne vsebuje podatkov o posameznih zdravniških obravnavah itd.

Zakaj je pomembno, da si posameznik vodi svoj osebni zdravstveni karton?

- V osebnem kartonu si posameznik lahko uredi vse svoje podatke povezane z zdravjem, ne samo ozko vezano na eno bolezen.
- Z dobrim pregledom nad lastnim zdravstvenim stanjem, ki ga omogoča osebni karton, lahko bolje sodeluje z zdravnikom. Saj veste, najbolje se lahko poznate le-vi sami. Noter si lahko zapišete tudi ustna zdravnikova navodila, da ne gredo v pozabo.
- Podatki o zdravilih, alergijah in drugi so vedno posamezniku dostopni – tudi denimo na potovanju.
- Osebni karton daje zdravniku (tako novemu osebnemu zdravniku ali specialistu) popolnejšo sliko vaše zdravstvene preteklosti (npr. preteklih zdravljenj, morebitnih alergij, cepljenj, drugih boleznih). Se vam je že kdaj zgodilo, da ste prišli k specialistu in ste morali vedno znova izpolnjevati obrazce o svoji preteklosti? In se morda niste spomnili, če in kdaj ste bili cepljeni, kdaj ste imeli morebiten pomemben operativni poseg?
- Osebni karton lahko pomagate urediti tudi svojim bližnjim, denimo otrokom ali ostarelim svojcem. Ste se že kdaj zamislili nad kupom na pol porabljenih škatlic različnih zdravil v omari vaše mame ali babice, za katere vam ni znala povedati, za kaj in kako jih jemlje?

Ko kupujemo avto ali televizijo se do potankosti pozanimamo o vseh njunih lastnostih, prednostih in slabostih različnih tipov. Tudi ko gremo na potovanje, po povratku vse fotografije lično uredimo. Ko pa pride na vrsto naše telo, naše zdravje, ki naj bi bilo naše največje bogastvo, pa ga velikokrat slepo prepustimo upravljanju drugim. Zakaj ne bi bili torej enako skrbni tudi pri svojih lastnih zdravstvenih zadevah?

Pomislite in si uredite svoj zdravstveni karton tudi vi.

V Sloveniji si lahko uredite svoj zdravstveni karton na www.gospodar-zdravja.si.

Dodatne informacije