DRUŠTVO DIABETIKOV TIPA 1 SLOVENIJE Z NOVIM VODSTVOM

Društvo diabetikov tipa 1 Slovenije je na 13. občnem zboru, ki je bil 13. 3. 2016, odločalo tudi o spremembi v vodstvu društva. Soglasno so bili izvoljeni predsednik, podpredsednica in vsi trije odbori – izvršni odbor, nadzorni odbor in disciplinska komisija. Za naslednje mandatno obdobje so bili v organe društva izvoljeni naslednji člani:

PREDSEDNIK DRUŠTVA:
Roman Tajnšek

PODPREDSEDNICA DRUŠTVA:
Alja Verbič

IZVRŠNI ODBOR:    Andrej Švajger, Jaša Vrečko, Alojz Rudolf, Jernej Lipovž Ančik, Boštjan Vranc, Boštjan Korošec in Ksenija Ilich

NADZORNI ODBOR:    Špela Bambič, Mateja Maleš Alič in Natalija Ipavec

DISCIPLINSKA KOMISIJA:    Mojca Planinšek, Almira Maračič in Ana Tičar

Na občnem zboru so bile sprejete in potrjene aktivnosti društva za leto 2016, ki bodo tudi v letošnjem letu vključevale enodnevne izlete, učne delavnice, predavanja ter športno izobraževalni vikend.

Predvideni program za leto 2016

April

Pohod – Otiško okno

23. 4. 2016

Maj

Kajak po Krki in piknik

21. 5. 2016

 

Vikend »ta sladkih«

27. – 28. 5. 2016

 

Športni dan ZDDS

28. 5. 2016

Junij

Vikend društva (Primorska)

10. – 12. 6. 2016

September

Učne delavnice

24. – 25. 9. 2016

 

Planica – spust po »zajli« in pohod v Tamar

10. 9. 2016

Oktober

Športno adrenalinska aktivnost

2. 10. 2016

 

S kolesom po dolini Glinščice in v Trst na kavo

8. 10. 2016

November

Predavanje

 

 

Pohod iz Litije do Čateža

 

 

Proslava ZDDS

12. 11. 2016

December

Zabava ob zaključku leta

10. 12. 2016

Člani društva se bodo lahko udeležili tudi drugih rekreativnih prireditev, kot so Maraton Franja in Juriš na Vršič,  ljubljanski maraton,...

Tudi letos se bomo trudili, da vam bomo, z organizacijo strokovnih izobraževanj in izmenjavo izkušenj, v oporo pri vodenju sladkorne bolezni, saj se zavedamo, da smo skupaj močnejši, zato vas vabimo, da se nam pridružite.

Pripravila:                            Predsednik:           
Alja Verbič, podpredsednica                     Roman Tajnšek

Dodatne informacije