Novice

Novice na področju diabetesa iz sredstev javnega obveščanja, na področju zakonodaje...

Društvo diabetikov tipa 1 Slovenije »HbA1c« se iskreno zahvaljuje vsem, ki del dohodnine namenjate nam.

Preberite več: DONIRAJMO DEL DOHODNINE Društvu "HbA1c"

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS)  je s 1. oktobrom 2014 uvedel

Preberite več: OBNOVLJIVA NAROČILNICA ZA MEDICINSKO-TEHNIČNE PRIPOMOČKE!!!

Pacient ima pravico, da se znotraj priznanega cenovnega standarda svobodno odloča o blagovni znamki, tipu ali modelu MTP. To pomeni, da se lahko svobodno (oziroma v dogovoru z zdravnikom, sestro edukatorko…) odloča in spreminja svojo izbiro merilca krvnega sladkorja in drugih MTP, ki posamezniku pripadajo. To velja tudi za vsako posamezno naročilnico, kar pomeni, da pacient na eno naročilnico lahko prejme testne trakov za merjenje glukoze v krvi za različne merilce (če jih sočasno uporablja) seveda ob upoštevanju skupne količine, predpisane na naročilnici. Pravilnost ravnanja smo preverili tudi na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Njihovo uradno stališče oziroma tolmačenje pravilnika, ki ureja ...področje MTP v zvezi z vprašanjem na to temo, je sledeče:

Preberite več: NEKAJ INFORMACIJ O PRAVICAH PACIENTOV V ZVEZI Z MEDICINSKO-TEHNIČNIHMI PORPOMOČKI

Nacionalni program za obvladovanje sladkorne bolezni kot enega izmed načinov za osveščanje, izobraževanje ter  samostojno in odgovorno skrb vsakega posameznika  za svoje zdravje predstavlja »laične- svetovalce«.

Preberite več: Projekt laičnih svetovalcev diabetikov

Časovni razmik med apliciranjem bolusnega odmerka inzulina in obrokom bistveno vpliva na nivo krvnega sladkorja po obroku. Prezgodnje dovajanje inzulina lahko vodi v hipoglikemijo, prepozno pa do prekomerno zvišane ravni sladkorja v krvi. Za hitro-delujoče inzuline praviloma velja, da se aplicirajo nekaj minut pred obrokom.

Preberite več: Kdaj je najprimerneje aplicirati bolusni inzulin?

Dodatne informacije