Pacient ima pravico, da se znotraj priznanega cenovnega standarda svobodno odloča o blagovni znamki, tipu ali modelu MTP. To pomeni, da se lahko svobodno (oziroma v dogovoru z zdravnikom, sestro edukatorko…) odloča in spreminja svojo izbiro merilca krvnega sladkorja in drugih MTP, ki posamezniku pripadajo. To velja tudi za vsako posamezno naročilnico, kar pomeni, da pacient na eno naročilnico lahko prejme testne trakov za merjenje glukoze v krvi za različne merilce (če jih sočasno uporablja) seveda ob upoštevanju skupne količine, predpisane na naročilnici. Pravilnost ravnanja smo preverili tudi na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Njihovo uradno stališče oziroma tolmačenje pravilnika, ki ureja ...področje MTP v zvezi z vprašanjem na to temo, je sledeče:

»Na naročilnico za MTP pooblaščeni zdravnik v upravičenem primeru pacientu lahko predpiše potrebno število testnih trakov za določanje glukoze v krvi v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Predpisano količino testnih trakov pacient prevzame pri pogodbenem dobavitelju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, to je v specializirani prodajalni ali lekarni. V primeru uporabe različnih vrst aparatov za določanje glukoze v krvi, dobavitelj lahko izda tudi različne modele testnih trakov za aparate za določanje glukoze v krvi-torej v okviru predpisane vrste pripomočka.«

 Po izkušnjah pacientov pa vsi trgovci in lekarne te pravice na zagotavljajo, kar ni sprejemljivo. Lekarne in specializirane trgovine med ljudmi uživajo določeno spoštovanje, zaupanje in kredibilnost; prav je, da temu primerno opravljajo tudi vse svoje naloge. Zatrjevanje, da izdaja različnih tipov enakega MTP na eno naročilnico ni možna, vsekakor temu ne pritiče. Ob vsem skupaj se poraja pomislek, da pravila na tem področju očitno ne veljajo za vse. Zato se žal potrjuje ugotovitev, da naše pravice na tem področju niso samoumevne in da se moramo pacienti zanje odločno zavzemati, če želimo, da se jih upošteva.

Dodatne informacije