Nacionalni program za obvladovanje sladkorne bolezni kot enega izmed načinov za osveščanje, izobraževanje ter  samostojno in odgovorno skrb vsakega posameznika  za svoje zdravje predstavlja »laične- svetovalce«.

Laični svetovalci so po splošni definiciji prostovoljci z ustreznim znanjem, usposobljenostjo in značajskimi lastnostmi, ki poleg strokovno usposobljenih oseb v zdravstvenem timu ponujajo oporo in pomoč bolnikom. Laični svetovalci nastopajo v vlogi svetovalca, družabnika, spremljevalca, sogovornika ali mentorja z namenom, da pomagajo pri lažjemu soočanju posameznikov s težavami, povezanimi z boleznijo,  spreminjanju življenjskih navad ali organizaciji vsakdanjega življenja. Njihova posebnost v primerjavi z ostalimi deležniki zdravstvenega tima je, da so »navadni ljudje«, posamezniki z enakimi ali podobnimi življenjskimi izkušnjami.

Zveza društev diabetikov Slovenije v sodelovanju z društvi že dobro leto aktivno sodeluje pri snovanju projekta laičnih svetovalcev- diabetikov. Projekt poteka v usklajevanju z Ministrstvom za zdravje in predstavniki diabetološke stroke. Mreža društev diabetikov po Sloveniji bo organizacijsko in vsebinsko prevzela izvajanje programa, saj naše humanitarno delovanje in številčno članstvo predstavljata optimalen vir in okvir za realizacijo in izvajanje projekta. V pripravi je osnutek programa usposabljanja, v nadaljevanju pa bo po društvih sledilo tudi evidentiranje potencialnih kandidatov.

O vseh nadaljnjih korakih vas bomo pravočasno obveščali, tako da se boste vsi, ki vas tovrstno prostovoljno delo zanima, lahko aktivno vključili v projekt.

Dodatne informacije