Društvo diabetikov tipa 1 Slovenije »HbA1c« se iskreno zahvaljuje vsem, ki del dohodnine namenjate nam.

Sredstva so nam v veliko pomoč pri našem delovanju, ki je v prvi vrsti seveda namenjeno vam, diabetikom in njihovim svojcem, prijateljem, pa tudi vsem ostalim, ki jih naše delovanje in aktivnosti zanimajo.

Tisti, ki tega doslej še niste storili pa bi nam želeli pomagati tudi na tak način, lahko izpolnite obrazec »ZAHTEVEK ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE«, ki je dostopen na spletni povezavi https://e-uprava.gov.si/storitve/vstop.esju oziroma na vseh območnih in krajevnih izpostavah Davčne uprave RS. Tako boste 0,5 % svoje dohodnine namesto v državni proračun namenili za naše delovanje. Zahtevo za namenitev lahko oddate tudi preko sistema eDavki na spletni strani http://edavki.durs.si. Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja.

 

Hvaležni bomo, če boste to sporočilo posredovali tudi vašim družinskim članom, prijateljem in znancem…


Društvo ima status humanitarne organizacije RS Ministrstva za zdravje pod št. 093-33/2010/ z dne 2.11.2010.

DRUŠTVO DIABETIKOV TIPA 1 SLOVENIJE

Novi trg 22, 1241 Kamnik

DAVČNA ŠTEVILKA 16749634

Dodatne informacije