Vizija društva

Smo humanitarno društvo obolelih za diabetesom tip 1, ki nas navdušuje šport in zdrav način življenja. Vizija društva je, da diabetiki tipa 1 živijo kakovostno in polno življenje s čim manj omejitvami. Zavedamo se in dokazujemo, da lahko vsak posameznik s primerno usposobljenostjo in voljo  doseže zdravo stanje. Zato je del naše vizije tudi povezati čim večje število diabetikov tipa 1 v vseslovensko mrežo, ki s svojimi aktivnostmi motivira in promovira zdravo, aktivno in kakovostno življenje s sladkorno boleznijo tipa 1.

Poslanstvo

Delovanje društva je prvenstveno usmerjeno v aktivnosti za svoje člane in njihove družine:

 • za izboljšanje kakovosti življenja,
 • za aktivno preživljanje prostega časa,
 • za medsebojno druženje, izmenjavo izkušenj, pomoč in spodbudo,
 • za informiranje, izobraževanje in usposabljanje članov za čim uspešnejše in lažje vodenje bolezni  ter  usklajevanje z  osebnimi, poklicnimi in drugimi situacijami in izzivi.

Poleg tega s svojimi aktivnostmi:

 • ozaveščamo širšo javnost o bolezni,
 • promoviramo zdrav in aktiven način življenja,
 • se zavzemamo in vključujemo v večstransko komunikacijo, izmenjavo znanj, informacij in izkušenj med obolelimi in strokovno javnostjo.

Vrednote

Verjamemo, da druženje prijetnega s koristnim prinaša najboljše rezultate, zato so naše aktivnosti vedno kombinacija družabnih, športnih in izobraževalnih vsebin. Verjamemo tudi, da smo skupaj močnejši, da smo lahko eden drugemu najboljša spodbuda. Solidarnost med člani predstavlja vrednoto, ki jo visoko cenimo in negujemo. Poudarjamo neprecenljivost medgeneracijskega povezovanja in družbene raznolikosti, zato smo posebej ponosni na to, da smo v društvu člani različnih starosti, poklicev, družbenih okolij, interesov.  

Cilji

 • v svoje vrste vključiti čim več diabetikov tipa 1,
 • razširiti krog aktivnih članov društva in povečevati število udeležencev na posameznih aktivnostih,
 • informirati, izobraževati in usposabljati člane o možnostih vodenja bolezni,
 • z zgledom privabljati in spodbujati manj aktivne člane za športne aktivnosti in zdravo življenje,
 • širiti, negovati in krepiti povezanost, solidarnost, prijateljske vezi med člani,
 • utrditi prepoznavnost in ugled društva v širši laični in strokovni javnosti.

Dodatne informacije